Welkom op                        
Newfoundland 
 

Economie

La Scie, mei 2004. Copyright (c) 2004, Edwin Neeleman
Vissersboten in de haven van La Scie, mei 2004.

De economie van Newfoundland is sterk afhankelijk van natuurlijke rijkdommen. Eeuwenlang was de kabeljauwvisserij de belangrijkste economische bedrijvigheid. Veel vissers deden daarnaast nog iets aan landbouw, maar door de schrale bodem en het strenge klimaat konden deze activiteiten niet uitgroeien tot een bedrijfstak van belang. In de tweede helft van de 19e eeuw begon men ook met de exploitatie van bosgronden en het ontginnen van delfstoffen.

Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw kreeg de economie van Newfoundland en Labrador het zwaar te verduren als gevolg van de sterk afgenomen visvoorraden en de fluctuerende vraag naar delfstoffen. Nog steeds zijn visserij, de houtverwerkende industrie en mijnbouw voorname economische activiteiten, maar ze leveren onvoldoende banen en inkomen op om de wijdverspreide armoede en de grote werkeloosheid de kop te bieden. Vanaf de jaren ’90 zorgt de offshore olie- en gaswinning voor een nieuwe bron van inkomsten en werkgelegenheid, die deels de achteruitgang in andere sectoren goedmaakt.

Het is vooral aan de groeiende export van olie en delfstoffen te danken dat de economie van Newfoundland en Labrador in 2007 flink is gegroeid. Het werkeloosheidspercentage daalde met 1,2% naar 13,6%, het laagste niveau in 26 jaar.

Desalniettemin heeft de provincie nog altijd het hoogste werkeloosheidspercentage van Canada en is financiële steun van de federale regering voor het welzijn van de bevolking van levensbelang.

Economie in cijfers

Voor meer informatie over de economie van Newfoundland verwijs ik graag naar de publicatie 'The Economy 08', een uitgave van The Goverment of Newfoundland and Labrador.

Download deze publicatie download PDF (4,6Mb)

Get Adobe Acrobat Reader