Welkom op                        
Newfoundland 
 

Bevolking

Hermitage, mei 2004. Copyright (c) 2004 Hilda van der Lee
Visser controleert zijn netten. Hermitage, mei 2004.

Oorspronkelijk werd Newfoundland bewoond door indianen (Beothuk). De eerste Europeanen die 'de Nieuwe Wereld' ontdekten waren de Vikingen. Rond 1600 ontdekten Europese vissers de rijkdom van de ondiepe zeeën voor de kust van Newfoundland. Ze bouwden de eerste nederzettingen. Zowel Frankrijk als Engeland wilden graag de heerschappij over dit nieuwe land. Uiteindelijk kwam Newfoundland onder Engels bestuur. Steeds meer emigranten uit Europa ontvluchtten de economische malaise en oorlogsdreigingen aldaar en vestigden zich in Newfoundland. Hierdoor is dit eiland verworden tot wat het nu is: een bonte mengeling van Schotse, Franse, Engelse en Ierse invloeden.

Op Newfoundland wordt overwegend Engels gesproken. Slechts een half procent van de bevolking is van oorsprong franstalig. De mensen spreken er overigens Newfoundland English, een eigen dialect dat enigszins afwijkt van het Canadese Engels.

De laatste decennia is het aantal inwoners van Newfoundland sterk afgenomen. In 2006 had Newfoundland 479.105 inwoners, ruim 11% minder ten opzichte van 1991, toen nog zo’n 538.099 mensen op het eiland leefden. Ongeveer 60% van de bevolking woont in de grotere steden, waarvan meer dan de helft in of nabij de hoofdstad St. John’s. De rest woont in kleinere gemeenschappen.

Snooks Arm. Copyright (c) 2006 Edwin Neeleman
Snooks Arm, Baie Vert Peninsula

De voornaamste oorzaak voor de bevolkingsafname is het ineenstorten van de visindustrie. Door de hoge werkeloosheid en de lage inkomens biedt Newfoundland onvoldoende toekomstperspectief voor veel jongeren, die veelal wegtrekken naar het Canadese vasteland om daar te gaan studeren of werken.

Vooral voor de inwoners van de kleine vissersdorpjes langs de kust, de zogenaamde ‘outports’, heeft dit vaak ernstige gevolgen. Zij zijn immers als geen ander afhankelijk van de opbrengsten uit de visserij. Nu de jongeren voorgoed hun geboorteplaats noodgedwongen verlaten, blijft alleen de oudere generatie achter. En doordat het aantal inwoners steeds verder terugloopt, verdwijnen na verloop van tijd ook voorzieningen, die voor de leefbaarheid en het voortbestaan van deze kleine gemeenschappen van levensbelang zijn, zoals scholen, winkels en busverbindingen. Een aantal outports zijn op deze manier letterlijk en figuurlijk van de kaart verdwenen, zoals Great Harbour Deep op The Northern Peninsula.

Round Harbour. Copyright (c) 2006 Edwin Neeleman

In Round Harbour, Baie Verte Peninsula, woonden in 2006 nog maar zes mensen.